3 saker som förstärker motivationen

03.01.2022

Det nya året har just kommit igång och med det kommer för många en nystart, många gör nyårslöften och vad passar då bättre än att tala om hur man kan jobba med sin motivation för att underlätta att verkligen jobba för målen. Det finns massvis med forskning kring motivation och vi lär oss hela tiden mer och mer om det här fascinerande bränslet. 


Vad är då motivation egentligen? Jag börjar med att berätta vad det INTE är. Det är inte ett karaktärsdrag som du antingen har eller inte har. Man kan tänka sig motivation som en inre låga som finns i oss alla. Det finns saker som gör att lågan brinner starkare i vissa situationer, och att den brinner svagare i andra. Men den finns inom oss alla. Det gäller att hitta de individuella faktorerna som gör att lågan brinner starkare och minska på de faktorer som försvagar den.


Inom mental träning jobbar vi med våra inre automatiserade processer såsom beteendemönster, tankemönster och känslomönster. Vi ska nu kolla närmare på hur motivationen påverkas av dom här tre inrutade mönstren.

Ta som exempel att lära sig ett språk. Jag kan säga att jag vill lära mig spanska. Jag kanske anmäler mig till en kurs i spanska men går inte aktivt dit. Påvisar mitt beteende då att jag verkligen är motiverad att lära mig spanska? Nä, det skulle jag inte säga. Om jag verkligen är motiverad att lära mig något, då försätter jag mig medvetet i situationer där jag får öva och träna och har en möjlighet att lära mig. Som att verkligen gå på spanska kursen, se på spanska filmer, leta upp spanska-talande människor att diskutera med, läsa spanska vitser eller vad som helst. Det gäller att vara kongruent i det jag säger och det jag gör, dvs jag gör det jag säger och säger det jag gör. Sådant matar motivationen, annars uppstår det en inre konflikt. Om jag måste tvinga mig i såna situationer, är jag då motiverad att lära mig? Att förlita sig på sin viljestyrka för att uppnå mål är väldigt energikrävande!


Då kommer vi till följande dimension som påverkar vår låga och hur bra den brinner. Nämligen våra tankar. Forskaren Albert Bandura anser att anledningen till att vi blir intresserade att lära oss något nytt har att göra med vad vi tänker att vi kan uppnå. Huruvida vi ens sätter igång har enligt honom alltså att göra med om vi anser oss kapabla att klara av målet. Klarar jag av att lära mig spanska? Eller är det för sent nu redan? Här kommer vi till vår mindset, självbild och tankar om mig själv.


Följande dimension är känslor som styr vårt beteende. Vad känner jag inför målet? Sigmund Freuds psykoanalytiska koncept beskriver vårt karaktärsdrag att antingen dras mot njutning eller ifrån smärta. Vi associerar omedvetet händelser och saker antingen till negativa eller positiva känslor som sparats i vårt undermedvetna under hela vårt liv. Den här känslan styr sedan vårt beteende antingen ifrån eller emot. Om jag associerar skolan med negativa känslor, kommer det att uppstå en inre konflikt i mig när jag nu vill lära mig spanska som betyder att jag borde gå tillbaka till skolbänken.

Det är viktigt att inse att hjärnans viktigaste uppgift är att hålla oss vid liv. Därför vill den hjälpa oss att undvika negativa situationer, som kan leda till att vi blir utfrysta ur gruppen (vilket på stenåldern betydde säker död), misslyckas och blir uppätna. Därför sparar vår hjärna på minnesbilder av negativa situationer vi har försatts i under vår uppväxt. Det kan handla om en till synes mycket liten sak, men ur hjärnans perspektiv handlar det om liv eller död. Den är ju inlåst i ett mörkt rum inuti vår skalle, den ser inte perspektivet. Vi alla bär på sådana associationer som kan dyka upp och sätta käppar i hjulen för oss när vi försöker uppnå något nytt eller lära oss något nytt. Det är tryggt här jag är nu, och det är den trygghetskänslan hjärnan omedvetet jämför nyläget med. Fast nuläget inte är optimalt, är det ändå tryggt och bekant. Hur ser nyläget ut i jämförelse med nuläget? Skapar själva målet eller resan negativa associationer? Skapar den tillräckligt mycket positiva associationer, alltså tillräckligt hög njutning? Om din hjärna anser att njutningen inte är tillräckligt stor i nyläget i jämförelse med nuläget, eller om det finns negativa associationer till att gå framåt, kommer du att stampa på ställe eller gå ett steg fram och två bakåt. Din hjärna vill skydda dig.


Hur kan du komma runt det här? För det första hjälper det redan att känna till det. För det andra kan du reflektera djupare kring någon av de tre faktorerna;

  1. nuläget
  2. resan mot nyläget
  3. framtidsbilden, eller nyläget.

Fråga dig själv "hur ser min framtid ut och hur känns den om 3, 5 eller 10 år om jag kommer igång med den här förändringen nu? Hur ser den ut och känns om jag INTE gör det? Vad bestämmer jag mig för att förbinda mig till?"


Oberoende är det viktigt att vi får våra känslor med på förändringen, för de kommer hela tiden att styra vårt beteende både omedvetet och medvetet. Om vi förlitar oss enbart på viljestyrka är det som att en myra försöker styra en elefant - extremt energikrävande och antagligen lyckas det ändå inte.


Så nästa gång du sätter upp mål för dig själv, vare sig du gör det systematiskt eller som en extemporé-grej, fundera igenom dom här tre dimensionerna; beteende, tankar och känslor.

Vad tänker jag om mina möjligheter att uppnå målet?

Är jag kapabel att göra det?

Vilka känslor väcker målet?

Drar det mig ifrån något negativt eller emot något positivt?

Finns det en inre konflikt här?

Och till sist; om en utomstående skulle observera mitt beteende, min action, skulle hen se att jag vill uppnå det här målet, den förändrade framtidsbilden?