Varför är det bättre att ge 80% än 110% i arbetslivet?

10.01.2022

Att ge 110% låter väl rätt så bra? Man kan ses som motiverad, ambitiös och målmedveten. Men har du tänkt på vad det egentligen betyder att ge sitt allt - och lite till? Människan är en fantastisk varelse som klarar av det mesta. Också att ge 110% under en kort tid. Problemet i dagens värld är att många av oss har fastnat i det mönstret, att alltid ge lite mer än vad man egentligen klarar av; "annars kanske någon annan kommer förbi". När vi fastnar i det här mönstret kommer vi in i en kronisk, långvarig stressrespons och det är idag många forskare och läkare som anser att det är just den här långvariga stressresponsen i kroppen som är orsaken bakom ALLA sjukdomar. Det är alltså vad forskare och läkare inom området säger - ganska skrämmande eller hur? En av orsakerna till att många av oss fastnar i det här mönstret är att vi har svårt att avgöra kraven i förhållande till resurser.

Resurser < krav

I dagens arbetsliv händer det många gånger att kraven är större än resurserna. Då är det bra att komma ihåg att kraven kan också vara såna du ställer på dig själv, inte nödvändigtvis sådana som någon annan förväntar sig att du ska göra. Standard är också en fråga om krav. Hurdana krav ställer du alltså på dina prestationer och hur din kalender ska se ut? Om du alltför länge går på med högre krav än vad du har resurser att utföra är det som att bränna ljuset i båda ändorna. Det här är alltså definitivt ett dåligt alternativ!

Resurser = krav

Ett betydligt bättre alternativ är att du har så mycket resurser till ditt förfogande som kraven befordrar. Men det finns inte mycket i reservtanken om det kommer oförutsedda hinder på vägen. Om du går igenom vardagen på det här sättet balanserar du hela tiden på en skör tråd. Ingen av oss kan veta var ens egen gräns går. Du märker det först när du gått över gränsen, då vet du var den fanns just då. Det här är alltså ett bättre alternativ än det föregående, men det finns ett ännu bättre förhållningssätt.

Resurser > krav

När du har mer resurser att ge än vad som krävs av dig har du hela tiden en reservtank att ta till när det kommer oförutsedda hinder på vägen. För dom kommer! Lika bra att vara förberedd. Vad det betyder att ha mer att ge än vad som tas av dig innebär det att du har mer energi till övers efter arbetsdagen. Du känner dig inte helt dränerad när du kommer hem och ska ännu ta tag i alla uppgifter som väntar på dig där hemma. 

Men det här rådet kommer med en baksida. Det är nämligen inte heller bra att spara på sina resurser för mycket! Därför är 80% bra - dina uppgifter och din vardag känns tillräckligt utmanande utan att vara överväldigande. Det kan nämligen slå om också, och du kan bli understimulerad. Vi människor behöver en viss grad av positiva utmaningar i vardagen för att känna att vi gör någon meningsfullt. Om du då ger endast 30 % av din kapacitet, dina resurser, då känner du dig knappast taggad. När du är understimulerad kan det synas med samma symptom som om du vore överbelastad, det ger samma symptom som en långvarig kronisk stressrespons skulle ge. Förhöjd puls, matsmältningssvårigheter, sömnsvårigheter, apati osv.

Nyckeln

Nyckeln i den här ekvationen är självkännedom. För att kunna navigera i den här miljön måste du känna till hur mycket du har att ge. Hur mycket du har att ge beror mycket på uppgiften, hur du sovit och ätit och ifall du haft bråk med dina barn. Det är en fluktuerande skala som förändras långsmed dagen. Att lära sig att lyssna på sin kropp är därför en av de viktigaste sakerna du kan göra för ditt eget välmående. När behöver du ta det lugnare? När har du tillräckligt energi för att ta tag i en av de där uppgifterna som du skjutit fram så länge? Hur gör du för att ladda ditt batteri?

Så har vi det där med krav. Vi människor är väldigt bra på att underestimera hur mycket någonting kräver av oss. Men för att du ska veta om du har vad som krävs för att ta tag i en uppgift eller ett förändringsarbete gäller det att ha koll på hur mycket det kommer att krävas av dig. Om du redan färdigt har mycket att göra på jobbet, barnen har hobbyn och du är aktiv styrelsemedlem i ett par föreningar ska du kanske överväga att inte ta på dig ansvaret att ordna din svärfars 70 års fest också därtill. Fast du tycker att det kunde vara skoj, och du vill ju så gärna ställa upp och hjälpa till. Men vad lämnar du bort i så fall?

Det är inte alltid lätt att göra val, men när du funderar på ekvationen resurser i förhållande till krav kanske det blir lite lättare att bestämma vad du sätter din tid på.