Vad är mental träning?

15.02.2022

Jag får ofta frågan vad mental träning är och hur det skiljer sig från t.ex. coachning? De senaste åren har det dykt upp en massa coachutbildningar och många olika grenar. Det leder lätt till att det blir en riktig djungel för kunden. Hur ska du som kund veta till hurdan sorts coach du ska vända dig, när det finns så många olika? Är det en Life coach, Business coach, Positive Psychology Practitioner, NLP Practitioner, NLP Master, EFT, mindfulness instruktör, återhämtningscoach, mind coach, mental tränare, lösningsorienterad coach eller kanske en resurscoach som kan hjälpa mig? Man blir tvinnig i huvudet av mindre! Och vad är egentligen skillnaden mellan en coach, instruktör och tränare?

I den här artikeln ska jag göra mitt bästa att förklara vad mental träning är. Den första, och största, skillnaden är att mental träning handlar om träning. När du jobbar med mig som din mental tränare gör jag ett träningsprogram till dig som du får med dig hem och får implementera i din vardag. Som en Personal Trainer (PT) hjälper dig nå dina fysiska mål hjälper jag dig nå dina mentala mål. Du kanske vill bli bättre på att komma in i flow på egna villkor, istället för att vänta på att omständigheterna slungar dig dit. Eller kanske du har som mål att bli företagare på heltid och därför vill jobba med självledarskap, disciplin, rädslor, uthållighet och självbild.

Du får alltså ett konkret träningsprogram som hjälper dig att träna upp de mentala processer och mentala muskler som behövs för att du ska kunna uppnå ditt mål. För att kunna skapa ett träningsprogram till dig använder jag mig av det coachande förhållningssättet där jag talar 5-20% av tiden och du 80-95% av tiden. Fokus ligger fullständigt på dig och din syn på världen. Jag besitter inte alla svar, medan du är expert på dina egna styrkor. Framförallt är du expert på dina egna interna automatiserade processer - och det är dem vi vill komma åt att utveckla med hjälp av den mentala träningen. Därför hjälper jag dig med olika frågeställningar och coachande övningar att bli medveten om dina nuvarande tanke-, beteende- och känslomönster som styr dig idag, och hur du vill designa dem så att de hjälper dig på din utvecklingsstig.

Tänk dig en gräsmatta där varje grässtrå representerar en livssituation. Allt från de minsta situationerna till större händelser finns representerade som ett eget grässtrå. Du kan märka att du har en händelse på kommande, t.ex. ska du hålla ett föredrag för en större grupp människor och du känner dig livrädd inför det, och kommer till mig för att få hjälp med detta. Då handlar det om att sköta om och gödsla ett ända grässtrå. Vi kan göra det, men då handlar det om snabbtekniker som inte är fungerande i längden. Ett mycket mer hållbart alternativ är att jobba med myllan som grässtråna växer ur. På det sättet kan vi jobba med många fler grässtrån på samma gång och då är också effekten mer holistisk och långsiktig i ditt liv. Så nästa gång du ska ställa dig inför en publik eller får till uppdrag något som du känner dig livrädd inför så vet din kropp och hjärna hur du vill tänka, känna och beté dig. Du vet också hur du kan förbereda dig inför situationen. Kanske du inte ens känner dig livrädd, när du har hittat din inre trygghet, lugn och säkerhet.

I fundamentet, alltså myllan, finns SMAK-faktorerna. Den mental träningen som jag använder mig av baserar sig på Lars-Eric Uneståhls teorier om vad som påverkar vårt välmående i livet. Han, och många andra efter honom för den delen, har kommit fram till att det är speciellt fyra faktorer som spelar en stor roll i hur bra vi mår i vår vardag. Dessa faktorer är Självbilden och självkänslan, Mål och motivation, Attityder samt Koncentration och känslotillstånd. Därtill tillkommer stressreducering eftersom stress är en så otroligt stor del av vardagen hos de flesta av oss, och så länge våra kroppar och knoppar är stressade kan vi inte ta åt oss utveckling.

Så du har en gräsmatta att ta hand om. Den mentala träningen hjälper dig att bli en otroligt skicklig trädgårdsmästare i ditt liv, där du lär dig att skapa en bra grund för grässtråna samt att skilja ogräs från gräs och blommor. Ogräs är t.ex. begränsande trosföreställningar och olika former av rädslor.

Jag övar själv också hela tiden på att bli bättre och bättre på att specificera vad du kan få hjälp av mig med, så därför tar jag tacksamt emot alla frågor som dyker upp medan du läser det här, eller tar del av annat material jag skapat. På det sättet kan jag också bli bättre på att uttrycka mig, och det är jag tacksam för!