Vad vill jag och varför?

17.01.2022

"Om du inte vet vart du ska så spelar det inte heller någon roll vilken väg du tar." Många känner igen svaret som sjuåriga Alice får av katten i Lewis Carrolls bok Alice i underlandet från 1865 när hon frågar efter vägen. Det har stor betydelse för vårt välmående att veta vart vi är påväg, det kan påverka känslan av autonomi och självbestämmande. Ingen annan planerar för vart du vill komma, så om du inte gör det själv hamnar du på någon annans stig. Så det lönar sig definitivt att ta sig tiden att komma underfund med vad jag vill och varför. 

Vi är i dagens läge redan vana att använda navigatorer när vi ska köra någonstans där vi inte varit förut. Vet du vad nyckeln till att lyckas med navigeringen är? Att veta varifrån du startar och vart du vill komma. Går någondera av dom parametrarna fel är sannolikheten att du hamnar där du ville ganska liten.

Det finns forskning som tyder på att en stor del av nyårslöften och beteendeförändringar misslyckas, dvs. personen ger upp innan målet är uppnått. Det finns också forskning som påvisar att det finns faktorer som hjälper att uppnå målen. Dom ska vi bekanta oss närmare med i den här artikeln.

Inom mental träning utgår vi från en metod som kallas målprogrammering, och det är ett viktigt steg för att uppnå all typ av framgång, oberoende om det är inom idrott, arbete eller fritid. När jag talar om målprogrammering får jag ofta höra invändningen "men jag vet ju inte vad jag vill!". Då kommer vi tillbaka till Alice i Underlandets berömda citat. För att kunna uppnå en förändring mot det håll vi själva vill, är det jätteviktigt att kunna definiera vart det är. Vad är det du vill uppnå? Vilken är slutdestinationen i navigatorn, eller visionen? Vilka deletapper finns på resan som kan ses som dina delmål?

Många av oss går genom våra liv styrda av tillgängliga resurser eller regler som andra sätter upp för oss. Då låter man sig styras av yttre omständigheter, vilket betyder att någon annan bestämmer din riktning. Är du resurs- eller regelstyrd tillåter du dig att ha mindre mål än du egentligen skulle klara av.

Jag vill hjälpa dig att gå från att vara styrd av yttre omständigheter till att bli målstyrd - att du själv väljer din riktning. Riktningen blir då i linje med dina innersta värderingar och behov vilket i sin tur leder till större välmående för dig i din vardag.

Till hjälp kan du ta en grundläggande övning, mirakeldagen. Föreställ dig att du vaknar upp en morgon, men inte till vilken morgon som helst, utan till din drömdag. Det har skett ett mirakel under natten och du har transporterats genom tid och rymd och vaknar nu upp till din drömdag och drömvärld. Allt du nånsin önskat dig har kommit till uppfyllelse. Beskriv med hjälp av så många sinnen som möjligt; vad hör, ser och känner du? Vad är det första du upplever när du öppnar ögonen? Fortsätt beskriva din dag på det här sättet.

När du skrivit ner ALLTING, det är viktigt nu att verkligen skriva ner ALLTING före du går vidare till följande steg. Nu går vi nämligen från ett slags tankesätt till ett annat. Så när du är säker på att du fått med alla dina önskningar och alla sinnen kan du läsa igenom det du skrivit och reflektera över vad som är sådant som du kan påverka. Om du verkligen skrivit ner allting kommer det att finnas med sådant du inte kan påverka direkt, såsom andra människors beteende eller händelser i världen. Fokusera på det du kan påverka. Visserligen bra att komma ihåg att fast du inte kan påverka en extern händelse kan du alltid påverka ditt förhållningssätt till det. Men vi går vidare. Nu när du plockat ut de saker du kan påverka kan du fundera på vad det är som hindrar dig att uppnå det här nu? Skriv ner! Reflektera också över vad som skulle hända om du verkligen uppnådde det du nu skrev?

Kom ihåg två viktiga saker när du beskriver din drömdag och -värld:

1. Ordet INTE är förbjudet, vi är inte intresserade av det just nu utan vill veta vad du VILL och

2. Låt fantasin flöda! Det här är ett önskat scenario som kommer att vara fullt av symbolik. Skriv därför ner svaret och beskrivningen så att du kan återkomma till texten och leta efter symbolik. När du hittar sådant som kan symbolisera något, stanna upp och fråga dig själv "vad betyder det här för mig?". Det här steget kan leda till många fina insikter!

Den här övningen kan hjälpa dig att komma underfund med VAD du vill. Men för att någon beteendeförändring ska ske är det bra att komma ihåg syftet med förändringen. Varför vill du göra en förändring och uppnå ett nyläge? Om du inte identifierar varför du egentligen skulle vilja uppnå målet du satt åt dig, kan det uppstå en inre konflikt.

Allt man gör har en bakomliggande orsak. Det finns alltid ett motiv bakom ett beteende också fast man kanske inte helt känner till motivet. En enkel fråga att ställa dig själv är "vad får jag ut av att uppnå det här?". Gå så långt du bara kan, med fördel 7 steg djupare. Vi tar som exempel att du vill bli effektivare på jobbet.

  1. Okej, vad får du ut av att bli effektivare på jobbet? - Ja det skulle betyda att jag får mera gjort under dagen.
  2. Vad får du ut av att få mera gjort under dagen? - Jag har bättre samvete när jag går hem för dagen.
  3. Vad får du ut av att ha bättre samvete när du går hem? - Jag har lättare att lämna jobbet på jobbet
  4. Vad får du ut av att ha lättare att lämna jobbet på jobbet? - Jag kan vara närvarande med mina barn
  5. Vad får du ut av att vara närvarande med dina barn? - Vårt förhållande och kontakt förbättras
  6. Vad får du ut av att förhållandet och kontakten mellan dig och dina barn förbättras? - Det ökar samhörighetskänslan vi har hemma
  7. Vad får du ut av att öka samhörighetskänslan ni har där hemma? - Det skulle hjälpa att känna att jag är på rätt plats och det är tryggt

Som du ser kom vi från att vilja vara effektivare på jobbet till att det personen egentligen vill är att uppnå en känsla av trygghet och att veta att hen är på rätt plats. Då kan man ställa sig frågan "finns det andra metoder som kan göra att du uppnår det här målet?". Målet du ursprungligen satt upp kan också vara ett bra sätt att uppnå det du egentligen eftersträvar, men det lönar sig att öppna upp tankarna och synsätten för andra möjligheter också.

Att sätta mål handlar till stor del om att vara ärlig och att våga se sina levnadsvanor i ett klart ljus utan att försköna eller förvränga bilden. Det är därför självkännedom är så centralt, att verkligen definiera utgångsläget. Var är jag och vart vill jag komma?